Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender for Vinter 2017 - Forår 2018


Lørdag d. 2. december 2017 kl. 1000 - ca. 1500

Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) hos formanden Jan Hartvig Petersen, Sadolinsgade 153, 5230 Odense M, lørdag d. 2. december 2017 kl. 10.00. Vi regner med at bruge en 4-5 timer, hvor der forhåbentlig kommer mange af vores medlemmer. Vi starter med en kop kaffe (eller 2) og et rundstykke, og så får vi lidt let frokost midt på dagen. Husk at tilmelding til Jan Hartvig Petersen på mail: janogmona@gmail.com eller på telefon 23213561. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 27. november. På gensyn!

 

Lørdag d. 21. april 2018 kl. 1100 - ca. 1500.

Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet (’Filskov’ - ligesom i 2017) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad. Den officielle generalforsamling starter kl. 1100. Nærmere vedrørende generalforsamlingen, tilmelding, frokost m.v. vil fremkomme i kommende numre af medlemsbladet, men noter allerede nu datoen.

 

.