Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender for Forår Sommer 2018


Lørdag d. 21. april 2018 kl. 1100 - ca. 1500.

Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet (’Filskov’ - ligesom i 2017) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad og frokost. Den officielle generalforsamling starter kl. 1100. Efter selve generalforsamlingen er der frokost, auktion og byttemøde. Til klubbens med-
lemmer er med dette nummer af medlemsbladet vedlagt dagsorden og indkaldelse samt regnskaber og budget. Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til kassereren Hans Andersen, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, telefon 36 41 02 71, eller til næstformanden Uffe Bek Pedersen, mailadresse naestformand@fragtmaerker.dk, telefon 26 29 80 88, senest onsdag d. 18. april.

 

Lørdag d. 9. juni 2018 kl. 1045 - ca. 1500.

Klubben afholder byttemøde på Hadsten station. Vi mødes på perronen kl. 1039, når IC-toget fra København ankommer. Herefter besøger vi Modelbane Europa, som ligger lige ved siden af stationen. Vi regner med, at besøget hos modeljernbanen tager ca. 1 time, og herefter går vi til stationen, hvor vi har lånt et mødelokale. Klubben giver frokost inkl. drikkevarer. Entreen til Modeljernbane Europa, 90,- for voksne, 50,- for børn, 80,- for pensionister, betales af deltagerne selv. Arrangementet slutter omkring kl. 15. IC-tog til København afgår kl. 1515. Tilmelding til dette arrangement skal ske til Hans Andersen, telefon 36 41 02 71, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, eller til Per Vad Nielsen, telefon 28 26 38 04, mailadresse perfut@dfbk.dk, senest lørdag d. 2. juni. Yderligere informationer om Modeljernbane Europa kan findes på foretagendets hjemmeside:
www.modelbaneeuropa.dk

 

Sommerudflugt Lørdag d. 4. august 2018 kl. ca. 12.30- ca. 16.00
Klubbens sommerudflugt går i år med Vestsjællands Veterantog fra Holbæk til Hørve og retur. I Hørve er der mulighed for at besøge Odsherreds Trafikmuseum. Vi mødes på Holbæk station ca. 12.30. Toget til Hørve afgår kl. 12.48. Vi er tilbage i Holbæk kl. 14.50. Billetprisen Holbæk-Hørve retur er 130,- kr. for voksne og 65,- kr. for børn. Entré til Odsherreds Trafikmuseum koster 30,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn. Yderligere informationer om Vestsjællands Veterantog og Odsherreds Trafikmuseum kan findes på www.vsvt.dk henholdsvis www.trafikmuseet.dk Tilmelding til sommerudflugten sker til Hans Andersen, mail: kasserer@fragtmaerker.dk eller på telefon 36 41 02 71. Tilmelding skal ske senest lørdag d. 28. juli 2018. Forhåbentlig vil trækkraften være damplokomotivet OHJ 38, men i denne sommer må vi jo også være forberedt på, at det kan være for tørt til at køre med damp.

Byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum Lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 10.00 - ca. 16.00.
Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) med auktion på Danmarks Jernbanemuseum i Odense (mødelokalet Filskov). Vi mødes ved indgangen kl. 10.00, når museet åbner. Medlemmer, som kommer lidt senere, skal ved indgangen oplyse, at de deltager i DFBKs møde. Klubben giver entreen til museet, så deltagerne har hele dagen til deres disposition. Klubben byder også på en kop kaffe og et rund-stykke til de friske, og senere frokost. Auktionen over spændende materialer påregnes afholdt lige efter frokosten, så der er lejlighed til eftersyn. Husk tilmelding til Jan Hartvig Petersen på mail: janogmona@gmail.com eller på telefon 23213561. Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 29. september 2018.