Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender vinter 2019-20
Søndag d. 12. januar 2020 kl. 10.00 - 15.00
Dansk Fragt- & Banemærkeklub har bord ved Bolbro Frimærkeklubs byttemøde i Bolbro Hallen, Friggasvej 14, Bolbro 5200 Odense. Der er P-plads ved hallen og ellers ved Provstegårdsskolen, ca. 5 minutters gang fra Hallen. Hallens cafeteria er åbent med mad og drikke.

 

Generalforsamlingh 2020.
Lørdag d. 25. april 2020 kl. 1100 (adgang fra kl. 1000)
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 25. april 2020 hos Danmarks Jernbanemuseum i Odense, mødelokalet Filskov, ligesom tidligere år. Notér allerede nu datoen! Nærmere information vedrørende tilmelding m.v. samt materiale (dagsorden, regnskab, budgetter) vil blive udsendt i marts 2020. Bemærk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde (skriftligt) senest d. 1. marts 2020.