Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender for Efterår 2018 - Vinter 2019


Byttemøde i Odense
Lørdag d. 17. november 2018 kl. 10.00 - ca. 16.00.

Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) hos formanden Jan Hartvig Petersen, Sadolinsgade 153, 5230 Odense M. Klubben byder på en kop kaffe og et rundstykke til de friske, og senere frokost. Husk tilmelding til Jan Hartvig Petersen på mail: janogmona@gmail.com eller på telefon 23213561.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 13. november 2018. Der vil forsøgt arrangeret fælles kørsel i bil fra København / Sjælland, så oplys venligst ved tilmeldingen, om du vil køre med, eller om du kører selv og har ledige pladser.

 

Generalforsamling i DFBK på Jernbanemuseet
Lørdag d. 6. april 2019 kl. (1000) 1100-??.

Dansk Fragt– og Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2019 afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense lørdag d. 6. april. Yderligere informationer og materiale vil blive udsendt med kommende numre af medlemsbladet, men notér alle-rede nu datoen. Husk, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (skriftligt) senest d. 1. marts 2019.


Byttemødet i vinter/forår.
Der påregnes afholdt et byttemøde hos Dansk Jernbane-Klub i Herlev i vinteren/foråret 2019, formentlig en lørdag i februar. Nærmere om dette arrangement vil følge i næste nummer af medlemsbladet