Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender for Forår - Sommer 2017


Lørdag d. 22. april 2017 kl. 1100 - ca. 1500. NB! NY DATO

Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet (’Filskov’ - ligesom i 2016) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad. Den officielle generalforsamling starter kl. 1100. Nærmere vedrørende generalforsamlingen, tilmelding, frokost m.v. vil fremkomme i kommende numre af medlemsbladet, men noter allerede nu datoen.

 

Sommerudflugt 2017.

Det er planlagt, at sommerudflugten i år skal gå til Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård. Datoen og programmet er endnu ikke fastlagt, men nærmere vil fremkomme i næste nummer af medlemsbladet.

 

.