Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender forår - sommer 2020
Generalforsamlingh 2020.
Lørdag d. 25. april 2020 kl. 1100 (adgang fra kl. 1000)
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2020 afholdes på Dan-marks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet (’Filskov’ - ligesom tidligere år) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad med tilbehør samt frokost. Den officielle gene-ralforsamling starter kl. 1100. Efter selve generalforsamlingen er der frokost, auktion og byttemøde. Til klubbens medlemmer er med dette nummer af medlems-bladet vedlagt dagsorden og indkaldelse samt regnskaber og budget. Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til kassereren Hans Andersen, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, telefon 36 41 02 71, eller til formanden Jan Hartvig Petersen, mailadresse janhartvig1@gmail.com, telefon 23 21 35 61. Tilmelding skal ske senest lørdag d. 18. april 2020. Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansættelse hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager.

 

Sommerudflugt 2020.
Lørdag d. 27. juni 2020
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs sommerudflugt går i år til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm (mellem Ringsted og Hvalsø). Dagens program er endnu ikke fastlagt, men nærmere vil fremkomme i næste nummer af medlemsbladet. Notér allerede nu datoen!


Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 1000 - ca. 1600
Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) med auktion på Dan-marks Jernbanemuseum i Odense (mødelokalet Filskov). Vi mødes ved indgangen kl. 1000, når museet åbner. Medlemmer, som kommer senere, skal ved indgangen oplyse, at de deltager i DFBKs møde. Klubben giver entreen til museet, så deltagerne har hele dagen til deres rådig-hed og mulighed for at se museets udstillinger. Klubben byder også på en kop kaffe og et rundstykke til de friske, og senere frokost. Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til formanden Jan Hartvig Petersen, mailadresse janhartvig1@gmail.com eller på telefon 23 21 35 61. Sidste frist for til-melding er lørdag d. 26. september 2020. Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansættelse hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager. Vi vil for-søge at koordinere kørsel til Odense i privatbiler, så hvis du kommer i bil og har ledige pladser, eller hvis du ønsker kørelejlighed, så oplys dette ved tilmeldingen. Vær også opmærksom på, at Orange-billetter til DSB kan købes til yderst fordelagtige priser, hvis man køber i god tid. Se nærmere på www.dsb.dk.