Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender forår - sommer 2020
Generalforsamlingh 2020.
Lørdag d. 13. juni 2020 kl. 1100 (adgang fra kl. 1000) NB!NB! ÆNDNDRING
DPå grund af corona-situationen i Danmark er Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling, som var planlagt afholdt d. 25. april, flyttet til lørdag d. 13. juni 2020. Generalforsamlingen afholdes naturligvis under forudsætning af, at situationen er bedret så meget, at Danmarks Jernbanemu-seum kan holde åbent, og at myndig-hederne ikke fraråder forsamlinger på flere end 10 personer. Generalforsamlingen 2020 afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Mødelokalet (’Filskov’ - ligesom tidligere år) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad med tilbehør samt frokost. Den officielle generalforsamling starter kl. 1100. Efter det officielle program er der frokost, auktion (auktion nr.104-2, jævnfør side 10-11 i medlemsblad nr. 104, er ’forlænget’ til generalforsamlingen) og byttemøde. Til klubbens medlemmer var med medlemsblad nr. 104 vedlagt dagsorden og indkaldelse samt regnskaber og budget. En ny indkaldelse med ændret dato er d. 13. april udsendt pr. mail til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til klubben. Klubbens hjemmeside er også opdateret med den ændrede dato / den nye dagsorden.
Se under www.fragtmaerker.dk > Medlemslogin -> Klubben -> Generalforsamling -> Indkaldelse.
Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til kassereren Hans Andersen, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, telefon 36 41 02 71, eller til formanden Jan Hartvig Petersen, mailadresse janhartvig1@gmail.com, telefon 23 21 35 61. Tilmelding skal ske senest lørdag d. 6. juni 2020.
Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansæt-telse hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager. De medlemmer, som tilmelder sig til generalforsam-lingen, vil blive opdateret (pr. mail eller telefon) om eventuelle ændringer som følge af corona-situationen. Klubbens hjemmeside, www.fragtmaerker.dk -> Nyheder, vil også holdt opdateret om ændrin-ger

 

Sommerudflugt 2020.
Lørdag d. 27. juni 2020
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs sommerudflugt går i år til Sporvejsmuseet Skjolde-næsholm (på Midtsjælland, mellem Ringsted og Hvalsø). Vi mødes kl. 1100 på museets p-plads Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup Midtsjælland. ved trappen til stoppestedet. Klubben betaler entreen til museet og giver kaffe. Medbring selv frokost.
Tilmelding til sommerudflugten sker til Allan Testrup, mailadresse allan.testrup@gmail.com telefon 21 27 22 48, eller til Hans Andersen, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, telefon 36 41 02 71.
Tilmelding skal ske senest søndag d. 21. juni. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ligger desværre ikke særlig gunstigt i forhold til offentlig transport, men vi vil forsøge at ko-ordinere kørsel til i p så hvis du kommer i bil og har ledige pladser, eller hvis du ønsker kørelejlighed, så oplys dette ved tilmeldingen.
Yderligere oplysninger om Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm kan findes på hjemmesiden www.sporvejsmuseet.dk Sommerudflugten afholdes naturligvis under forudsætning af, at situationen er bedret så meget, at Sporvejsmuseet Skjolde-næsholm kan holde åbent, og at myndighederne ikke fraråder forsamlinger på flere end 10 personer.


Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 1000 - ca. 1600
Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) med auktion på Dan-marks Jernbanemuseum i Odense (møde-lokalet Filskov). Vi mødes ved indgangen kl. 1000, når museet åbner. Medlemmer, som kommer senere, skal ved indgangen oplyse, at de deltager i DFBK’s møde. Klubben giver entreen til museet, så deltagerne har hele dagen til deres rådighed og mulighed for at se museets udstillinger. Klubben byder også på en kop kaffe og et rundstykke til de friske, og senere frokost.
Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til formanden Jan Hartvig Petersen, mailadresse janhart-vig1@gmail.com eller på telefon 23 21 35 61. Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 26. september 2020.
Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansættel-se hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager. Vi vil forsøge at koordinere kørsel til Odense i privat-biler, så hvis du kommer i bil og har ledige pladser, eller hvis du ønsker kørelej-lighed, så oplys dette ved tilmeldingen. Vær også opmærksom på, at Orange-billetter til DSB kan købes til yderst fordelagtige priser, hvis man køber i god tid. Se nær-mere på www.dsb.dk.