Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender for Vinter - Forår 2019


Byttemøde i Herlev
Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 10.00 - ca. 16.00

Klubben afholder byttemøde hos Dansk Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev. Det endelige program for dagen er endnu ikke fastlagt, men nærmere oplyses ved tilmelding. Klubben giver kaffe og frokost. Det vi blive forsøgt at arrangere fælleskørsel i bil fra en S-togsstation i nærheden. Tilmelding til dette arrangement skal ske til Allan Testrup, telefon 21 27 22 48, mail: redaktor1@fragtmaerker.dk, senest lørdag d. 16. februar 2019.

 

Generalforsamling i DFBK på Jernbanemuseet
Lørdag d. 6. april 2019 kl. (1000) 1100-??.

Dansk Fragt– og Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2019 afholdes på Danmark Jernbanemuseum i Odense lørdag d. 6. april 2019, i samme lokale (’Filskov’) som sidste år. Yderligere informationer vil blive udsendt med næste nummer af med-lemsbladet, men notér allerede nu datoen. Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde (skriftligt) senest d. 1. marts 2019.