Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kommende arrangementer

Aktivitetskalender for Vinter 2017 - Forår 2018


Lørdag d. 24. februar 2018 kl. 1000 - ca. 1600

Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) med auktion på Dan-marks Jernbanemuseum i Odense (mødelokalet Filskov). Vi mødes ved indgangen kl. 1000, når museet åbner. Medlemmer, som kommer lidt senere, skal ved indgangen oplyse, at de deltager i DFBKs møde. Klubben giver entreen til museet, så deltagerne har hele dagen til deres disposition. Klubben byder også på en kop kaffe og et rund-stykke til de friske, og senere frokost. Auktionen over spændende materialer påregnes afholdt lige efter frokosten, så der er lejlighed til eftersyn. Interesserede vil 3-4 uger før arrangementet kunne få tilsendt en liste over materialet ved henvendelse pr. mail til klubbens auktionsleder Uffe Bek Pedersen, mail: auktioner@fragtmaerker.dk Ved denne auktion vil der være lejlighed til at købe større ting, som vi normalt ikke har med på skriftlige auktioner.
Husk tilmelding til Jan Hartvig Petersen på mail: janogmona@gmail.com eller på telefon 23213561.
Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 17. februar 2018. På gensyn!

 

Lørdag d. 21. april 2018 kl. 1100 - ca. 1500.

Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet (’Filskov’ - ligesom i 2017) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad. Den officielle generalforsamling starter kl. 1100. Nærmere vedrørende generalforsamlingen, tilmelding, frokost m.v. vil fremkomme i kommende numre af medlemsbladet, men noter allerede nu datoen.

 

.