Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Tidligere arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Endnu et byttemøde i Odense. Af Hans Andersen.
Lørdag d. 24. februar 2018 afholdt klubben igen et byttemøde i Odense, denne gang hos Danmarks Jernbanemuseum. Her havde vi lejet mødelokalet ’Filskov’, hvor vi jo i de seneste år også har afholdt klubbens generalforsamling. Vi var hele 15 deltagere, og der blev byttet og handlet godt. Og så var der jo også lejlighed til at se nærmere på museets udstillinger. Klubben gav morgenkaffe og frokost, og i dagens anledning havde klubbens auktionarius Uffe forberedt en ekstra auktion. Jeg synes, det er ret godt klaret, at klubben kan samle hele 15 deltagere til et så-dant arrangement, og jeg har forstået, at klubbens arrangementsudvalg vil arbejde for, at byttemøder på Danmarks Jernbanemuseum bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, formentlig i efteråret, da vi jo har generalforsamlingen placeret i april.

Byttemøde i Hadsten og besøg hos Modelbane Europa. Af Allan Testrup.
Lørdag d. 9. juni 2018.
En lille gruppe af klubbens medlemmer tog d. 9.6. intercity-toget til Hadsten. Ved ankomsten til Hadsten blev vi modtaget på perronen af Gregers Petersen fra Modelbane Europa. Efter en lille introduktion af Hadsten by gik vi over til model-banen, der ligger lige overfor stationen. Der er dog flere modelbaner (alle i størrelse H0, målestok 1:87): En stor bane med meget livlig trafik, blandt andet med en stor hovedbanegård med 11 spor, hvor over 100 forskellige tog skiftes til at køre flere ad gangen. Togene viser mange forskellige oprangeringer og tidsaldre; både damp-tog og de nyeste højhastighedstog. Landskabet er typisk europæisk med bjerge og tunneller, og der er både dag- og natkørsel. Et helt fantastisk anlæg. Der er også et mindre anlæg, hvor de besøgende selv kan starte togene. Dette anlæg viser et ty-pisk østjysk landskab med udgangspunkt i en tænkt banegård Århus Å og med flere stationer i model, bl.a. Hadsten, Laurbjerg og Thorsø. Der er også 2 mindre baner beregnet til børn, der selv kan ’styre’ togene. Udover modelbanerne er der udstillin-ger og en lille hyggelig cafe, mulighed for at læse tidsskrifter, og salg af diverse fra kiosken. Efter at vi havde set anlæggene, drukket kaffe m.m. gik vi over på den tidligere stationsbygning, hvor vi havde lånt et rigtig godt mødelokale. Her fortalte Gregers Petersen mere om Modelbane Europa og Hadsten stationsby, der er opstået efter bygningen af stationen på banen mellem Århus og Randers. Her fik vi også spist smørrebrød og byttet banemærker og billetter. Midt på eftermiddagen tog vi afsked med Gregers Petersen, der havde været en rigtig god guide med et grundigt lokalkendskab til Hadsten og omegn. I turen deltog Hans Andersen, Poul Eli Jørgen-sen, Per Vad Nielsen og Allan Testrup, På en del af turen havde vi også selskab af en schweizisk lokofører, der er ven med Hans. Vi burde have været flere deltagere på denne dejlige tur.

Med motortog til Hørve. Af Hans Andersen.
Lørdag d .4. august 2018.
Klubbens sommerudflugt fandt sted d .4. august og gik i år med Vestsjællands Ve-terantog fra Holbæk til Hørve og retur. Da turen blev planlagt, regnede vi med, at toget skulle fremføres af damplokomotivet OHJ 38, som i år er blevet driftklart efter mange års restaurering. Det meget varme og tørre sommervejr medførte som be-kendt forbud mod damptog, så vi måtte ’nøjes med’ motorvogne. Toget bestod af de benzindrevne Triangel-motorvogne Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ) M 2 fra 1926 og Lyngby-Nærum Jernbane (LNJ) M 4 fra 1927. Mellem de to motorvogne var café-vognen, DSB Cu 4130 fra 1921 placeret. Efter ankomsten til Hørve havde vi lejlighed til at besøge Odsherreds Trafikmuseum, som har til huse i det tidligere pakhus. Her er blandt meget andet udstillet modeller af materiel og bygninger fra de lokale baner og mange modeller af skibe fra ruter i området. Vi havde også lej-lighed til at se nærmere på den billettrykkemaskine, som blandt andet billetterne til Vestsjællands Veterantog bliver fremstillet på. På turen tilbage til Holbæk var toget rigtig godt besat, og tog vi plads i togets bageste førerrum (VNJ M 2). En motorfører betjente bageste motorvogn, som således ’skubbede på’, og toget accelererede da også ganske godt og jævnt. Og vi havde ingen problemer med at holde varmen! Tilbage i Holbæk fik vi med personalets hjælp organiseret det obligatoriske gruppe-billede, og herefter var turen slut. Vi var 5 deltagere, og jeg synes, vi havde en spændende og interessant tur.

Byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum 6-10-2018. Af Hans Andersen.
Lørdag d. 6. oktober 2018 afholdt klubben byttemøde på Danmarks Jernbane-museum i Odense. Vi var 10 delta-gere, og der blev flittigt byttet og handlet. Vi havde også lejlighed til at se museets udstilling, som jo nu også omfatter kopien i fuld størrelse af Danmarks første lokomotiv, ODIN fra 1846. Nogle af os deltog i et byttemøde i Roskilde 2011, hvor vi blandt andet kunne se ODIN under bygning, og nu havde vi så lejlighed til at beundre det færdige resultat. Desværre var ODIN ikke under damp denne dag, men det er planen, at lokomotivet ved særli-ge lejligheder skal ud at køre på museets strækning. Efter frokosten afholdtes auktion (med formanden som auktionarius) med mange spændende ting, blandt an-det en original 1000 kr. aktie fra ’Fredericia-Strib Overfarten af 1942 Aktieselskab’. Aktien blev desværre ikke solgt; jeg havde i avisen samme morgen læst, at kursen på danske aktier var faldet meget, så måske var det årsagen? På denne auktion (og generelt på klubbens auktioner) synes det i øvrigt at være mærker, ark og post-kort, der er bedst salg i. Mødet sluttede omkring kl. 15, og jeg synes, det var et godt og interessant møde. Jeg kan forstå, at aktivitetsudvalget vil prøve at gøre et byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum om efter-året til en årligt tilbageven-dende begivenhed, for eksempel hvert år den første lørdag i oktober (som det nu blev forsøgt), eller måske en senere lørdag, så vi ikke kommer så tæt på Dansk Jernbane-Klubs loppemarked i Valby, som i år blev afholdt d. 7. oktober.

Samlermarked i Valby 7-10-2018. Af Allan Testrup.
Igen i år deltog klubben i Dansk Jernbane-klubs samlermarked i Valby Kulturhus søndag d. 7. oktober. Desværre var det mit indtryk, at interessen for vores klub ikke var ret stor. Der var i øvrigt ikke så mange besøgende og sælgere som tidligere år. Markedet for de ”lopper”, der er til salg, er nok ved at være mættet, og en del af det, der er til salg er de samme bøger mm. Jeg havde dog en god dag, hvor flere af foreningens medlemmer kiggede forbi og fik en snak. Bestyrelsen bør nok drøfte, om vi fortsat skal deltage i dette arrangement.

Byttemøde i Odense. Af Hans Andersen.
Lørdag d. 17. november blev der afholdt byttemøde hos formanden i Odense. Vi var 7 deltagere, heraf 1 fra Sjælland og 1 fra Jylland. Klubben bød på morgenmad og senere frokost. Der blev byttet og handlet flittigt. og der blev snakket om bane-mærker, billetter og jernbanehistorie i det hele taget. Det var en rigtig hyggelig dag, og jeg håber, at aktivitetsudvalget vil lave flere lignende arrangementer.

   Til Top