Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Tidligere arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttemøde hos formanden i Odense. Af Jan Hartvig Petersen
Lørdag den 19. november 2016 mødtes vi i Odense til lidt snakken om banemærker og lidt bytte og handel.
Vi blev en lille gruppe på 4 personer, nemlig Per Vad Nielsen, Niels Dynesen, Mogens Christensen og formanden selv. Mogens havde læst om vores arrangement, og var ikke medlem af vores forening, så dermed blev vi 1 medlem yderligere på denne dag. Dagen gik med at se på samlinger fra primært de fynske baner og tale med Mogens om Langelandsbanen, som er hans store interesse. Midtvejs i mødet fik vi lidt at spise og drikke. Det var en rigtig hyggelig dag med jernbanemærkerne i centrum. Lad os håbe, at vi bliver lidt flere ved næste lejlighed.

Medlemsarrangement i Vojens. Af Jan Hartvig Petersen
Lørdag d. 8. oktober 2016.
I lighed med for et par år siden var vi på besøg hos Bjarne Seerup i Vojens for at se på hans forskellige jernbaneeffekter. Vi var 5 personer mødt op på banegården i Vojens og så Bjarnes lokomotiv, som han er ved at restaurere. Der er talt om DSB traktor 125, bygget af Frichs i Århus i 1955. Vi håber, at det kan stå så frit tilgængeligt uden at blive ødelagt. Derefter kørte vi ud til hans opbevaringssted for hans gamle røde skinnebil. Begge dele blev behørigt fotograferet. Efter dette gik turen til Bjarne hjem og besigtigelse af alle hans gamle ting. Et helt lille lokalt museum fra det sønderjyske. Herefter en vigtig del af dagens program med bytte og handle banemærker mellem de fremmødte. Der er stadig meget materiale, der skifter ejer på en sådan dag. Frokosten havde Bjarne bestilt, og den bestod af en meget lækker pålægskagemand, som var et stort hit, og der var ingen, der gik sultne fra mødet.

Generalforsamlingen i Odense.
Lørdag d. 2. april 2016.
Klubben holdt en vellykket generalforsamling med 15 fremmødte medlemmer. Efter vedtagelse af beretning og regnskaber, blev budgettet med de "gamle" kontingent-satser vedtaget.
Hans Andersen blev genvalgt som kasserer.
Uffe Bek Pesersen blev genvalgt.
Finn Christensen ønskedede ikke genvalg. Efterfølgende har Finn indvilget i at være 1.suppelant.
Jens Strange Nielsen ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant.
Kristian Klitgaard blev nyvalgt som revisorsuppleant.
Se nærmere på hjemmesiden under Medlemslogin - Klubben - Generalforsamling - Referat.
Efter frokosten var der auktion og hyggeligt byttemøde.

Med motortog til Gørlev. Af Hans Andersen.

Dansk Fragt- og Banemærkeklubs sommerudflugt fandt sted d. 31. juli 2016,
g turen gik til Vestsjællands Veterantog i Høng. Vi var 5 turdeltagere og ankom i privatbiler. Toget til Gørlev holdt klar. Toget bestod af de to sammenkoblede Triangel-motorvogne: Varde-Nørre Nebel Jernbane M 2 og Lyngby-Nærum Jernbane M4 fra henholdsvis 1926 og 1927. I modsætning til de fleste andre bevarede Triangel-motorvogne, som har dieselmotorer, er Vestsjællands Veterantogs vogne udstyret med benzinmotorer, og det var interessant at se førerrummenes indretning med en håndpumpe, hvor benzinen fra en tank blev pumpet op i en højt placeret beholder med ’benzinstandsglas’, og herfra løb ned til motoren. Det gik i roligt tempo til Gørlev, og ved nogle overkørsler stoppede toget, så personalet kunne betjene bomme og blinklys. Et par overkørsler nærmest Gørlev fungerede dog automatisk. I Høng fik vi en grundig og meget interessant rundvisning i den store vognhal. Og her var virkelig noget at se. Vi så damplokomotivet OHJ 38(bygget af Henschel i 1917 til Svendborg-Fåborg Banen), som i flere år har været under grundig istandsættelse på værkstedet på Asnæsværket i Kalundborg, men som få dage forinden var ankommet til Høng, fordi arbejdsholdet på Asnæsværket var blevet opsagt med kort varsel af værkets ejere. Så restaureringsarbejdet kan forhåbentlig fortsætte i Høng. Der blev også arbejdet med restaurering af skinnebussen Varde-Grindsted Jernbane Sm 6 (bygget af Scandia i Randers i 1948) og motorlokomotivet David, som har en noget speciel historie: Køretøjet var oprindelig en ganske almindelig Triangel-motorvogn, SKRJ M 4, fra 1932, men den brændte i 1956. Banen havde behov for et lokomotiv til sine små godstog, så på undervognen blev hos Scandia i Randers genopbygget et ’moderne’ diesellokomotiv med hævet førerhus i midten. Så slap man for at skulle på drejeskiven ved endestationerne. Da Kjellerupbanen lukkede i 1968, blev David solgt til Østsjællandske Jernbane. Det kom senere til Gedser, hvor det i en del år stod udendørs. Men i Høng var der gang i arbejdet med genopbygningen. Vi så den flot istandsatte undervogn med motor, og der arbejdes med førerhuset.
Tak til Vestsjællands Veterantog og ejeren af Kulby station for et godt og interessant arrangement. Forkortet af webredaktøren.


Jernbanesamlermarked i Valby. Af Hans Andersen
Søndag d. 2. oktober 2016
Her deltog klubben i Dansk Jernbane-Klubs jernbanesamlermarked i Valby Kulturhus. Jeg havde lejelighed til at være en del af bemandingen af klubbens borde ved dette arrangement, som vi i efterhånden mange år har deltaget i. Arrangementet var godt besøgt, og som jeg også har erfaret tidligere år, kom de fleste besøgende i de første par timer efter åbningen. Efter ca. kl. 13 tyndede det noget ud. Vi fik en del forespørgsler om klubben, om ’Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker’, medlemskab, mærker o.s.v, men ingen nye medlemmer.
Vi, som deltog, havde en hyggelig dag.


   Til Top