Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Tidligere arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samlermarked i Valby 7-10-2018. Af Allan Testrup.
Igen i år deltog klubben i Dansk Jernbane-klubs samlermarked i Valby Kulturhus søndag d. 7. oktober. Desværre var det mit indtryk, at interessen for vores klub ikke var ret stor. Der var i øvrigt ikke så mange besøgende og sælgere som tidligere år. Markedet for de ”lopper”, der er til salg, er nok ved at være mættet, og en del af det, der er til salg er de samme bøger mm. Jeg havde dog en god dag, hvor flere af foreningens medlemmer kiggede forbi og fik en snak. Bestyrelsen bør nok drøfte, om vi fortsat skal deltage i dette arrangement.

Byttemøde i Odense. Af Hans Andersen.
Lørdag d. 17. november blev der afholdt byttemøde hos formanden i Odense. Vi var 7 deltagere, heraf 1 fra Sjælland og 1 fra Jylland. Klubben bød på morgenmad og senere frokost. Der blev byttet og handlet flittigt. og der blev snakket om bane-mærker, billetter og jernbanehistorie i det hele taget. Det var en rigtig hyggelig dag, og jeg håber, at aktivitetsudvalget vil lave flere lignende arrangementer.

Byttemøde i Herlev. Af Allan Testrup.
Lørdag den 23. februar 2019 var vi 9 medlemmer til byttemøde hos Dansk Jernbane-Klub i Herlev. Vi blev budt velkommen af Ole-Chr Munk Plum og Søren Bay, som havde sørget for dejlig morgenkaffe og -brød. Om formiddagen fortalte Ole-Chr Munk Plum om DJK ,og vi havde en god drøftelse om donationer, testa-menter, bevarelse af jernbanearkivalier og lignende. I modsætning til Dansk Fragt- & Banemærkeklub har DJK brug for indtægter, da de har store driftsudgifter.

Byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum. Af Hans Andersen
Lørdag d. 5. oktober afholdt klubben byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Vi var 9 deltagere, og efter morgenkaffen blev der flittigt byttet og handlet. Efter frokost blev der afholdt auktion over 29 lots af forskellig art. Igen måtte det konstateres, at der er bedst salg i mærker, ark og postkort. Der var selvfølgelig også lejlighed til at se nærmere på museets interessante udstilling, både indendørs og udendørs. Jeg har deltaget i de fleste byttemøder, som klubben har afholdt å Danmarks Jernbanemuseum, og jeg håber, at aktivitetsudvalget vil fortsætte med disse arrangementer, for jeg synes, vi har det hyggeligt, og stedet ligger centralt for offentlig transport.

Samlermesse i Sædding. Af Finn Christensen.
Lørdag d. 9. november 2019 deltog Dansk– Fragt- & Banemærkeklub i Samlermesse Sydvest i Sædding Centeret ved Esbjerg. Jeg delte min stand med Mogens fra Langeland, der var med familien på besøg i sommerhus på Fanø, og derfor med på samlermessen. Der var denne gang rigtig mange gæster til arrangementet. Vi gættede på ca. 300, og der var også en del, der kiggede interesserede ved vores stand. Desværre fik vi ingen nye medlemmer, men flere var interesserede.

Byttedag i Bolbro Af Mogens Christensen.
Det var en rigtig god og hyggelig byttedag i Bolbro Hallen søndag d. 12. januar 2020.
Klubben havde et bord.
Mogens fra Langeland og Per fra Fyn passede bordet , og midt på dagen kom Uffe fra Randers og hjalp til. Der var livlig aktivitet omkring vores bord, og der blev ud-leveret en del informationsmateriale om klubben. Som en appetitvækker havde vi sat nogle plancher op med materiale omkring Langelandsbanen, med banemærker, billetter og postkort, krydret med historie om banen. Byttedagen var i øvrigt godt besøgt, med flere handlere, og hallen var fyldt med krejlerborde.
Tak til Bolbro Frimærkeklub for et godt arrangement

   Til Top