Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Danmarks sidste kurserende fragtmærke ?

Af Jan Andersen og Kristian Klitgaard, rettet august 2017

Fragtmærke fra Ø-færgen A/S med M/F Faaborg II til dec. 2011.
Ø-færgen (Faaborg - Midtfyn Kommune) med M/F Faaborg III 2012-2015.
Brugt på ruten Fåborg – Lyø – Avernakø

Eneste fragtmærke som stadigvæk blev brugt på denne rute i 2007, og så vidt vi ved, også var eneste kurserende fragtmærke i Danmark til 2015. Er der nogen, der har kendskab til andre mærker, så vil klubben gerne have besked.

Mærket er med blåt tryk, og på hvidt papir, med værdien 18 kr., og udgivet i ark med 18 mærker.

Mærket er taget i brug i april/maj måned 2007, på det tidspunkt hvor det tidligere 16 kr. fragtmærke var udsolgt, og er kun gældende fra Faaborg, til enten Lyø eller Avernakø, samt gælder for småpakker fra 0 – 4,9 kg., og i år 2007 var der kun 2 firmaer der brugte mærkerne, og engang imellem også en privat person.

Mærkerne som er selvklæbende, er sat op på et mellemlægspapir som de 2 pågældende firmaer selv har haft liggende i et hvis antal, som de har betalt for i forvejen, så de selv kan tage mærket fra arket og sætte det på pakken eller godset, sammen med et dirigeringsmærke for enten Lyø eller Avernakø.
Når fragten kom fra firmaerne kontrollerede færgeselskabet om det var i orden. Fragtmærkerne blev ikke annulleret, idet færgeselskabet selv regnede med at når de først var kommet ud til en af øerne, kom de ikke retur.
Ø-færgen (Faaborg - Midtfyn Kommune) fortsatte med at bruge tilsvarende mærker fra 2012 og 2015. I dag bruges kun fragtbreve.
Se nærmere i det kommende "Katalog over Danmarks Færgefragtfrimærker" eller under medlemslogin.

Dirigeringsmærke, Lyø

Grøn tekst på hvidt papir, som igen var klæbet op på et stykke mellemlægspapir. Længden af papiret afhænger af hvor papiret blev klippet af.
Senere fremstilles mærket med samme tekst på en selvklæbende transparat rulle til afrivning.

 

Dirigeringsmærke, Avernakø

Rød tekst på hvidt papir, som igen var klæbet op på et stykke mellemlægspapir. Længden af papiret afhænger af hvor papiret blev klippet af.
Senere fremstilles mærket med samme tekst på en selvklæbende transparat rulle til afrivning.