Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Danmarks eneste kurserende fragtmærke ?

Af Jan Andersen

Fragtmærke fra Ø-færgen A/S med M/F Faaborg II,
brugt på ruten Fåborg – Lyø – Avernakø

Eneste fragtmærke som stadigvæk bliver brugt på denne rute, og så vidt vi ved, også det eneste kurserende fragtmærke i Danmark. Er der nogen, der har kendskab til andre mærker, så vil klubben gerne have besked.

Mærket er med blåt tryk, og på hvidt papir, med værdien 18 kr., og udgivet i ark med 18 mærker.

Mærket er taget i brug i april/maj måned 2007, på det tidspunkt hvor det tidligere 16 kr. fragtmærke var udsolgt, og er kun gældende fra Faaborg, til enten Lyø eller Avernakø, samt gælder for småpakker fra 0 – 4,9 kg., og i år 2000 var der kun 2 firmaer der brugte mærkerne, og engang imellem også en privat person.

Mærkerne som er selvklæbende, er sat op på et mellemlægspapir som de 2 pågældende firmaer selv har haft liggende i et hvis antal, som de har betalt for i forvejen, så de selv kan tage mærket fra arket og sætte det på pakken eller godset, sammen med et dirigeringsmærke for enten Lyø eller Avernakø.
Når fragten kom fra firmaerne kontrollerede færgeselskabet om det var i orden. Fragtmærkerne blev ikke annulleret, idet færgeselskabet selv regnede med at når de først var kommet ud til en af øerne, kom de ikke retur.

 

Dirigeringsmærke, Lyø

Grøn tekst på hvidt papir, som igen var klæbet op på et stykke mellemlægspapir. Længden af papiret afhænger af hvor papiret blev klippet af.

 

Dirigeringsmærke, Avernakø

Rød tekst på hvidt papir, som igen var klæbet op på et stykke mellemlægspapir. Længden af papiret afhænger af hvor papiret blev klippet af.