Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

A/S Turisten og Dampskibsselskabet Riis Skov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det følgende vil vi se lidt nærmere på de to århusianske dampskibsselskaber,
’A/S Turisten’ og ’Dampskibsselskabet Riis Skov’, som begge drev turisttrafik i sommersæsonen. ’Dampskibsselskabet Riis Skov’, som kun eksisterede kun fra
1905 til 1914, anvendte pakkemærker, og derfor er hovedvægten lagt på dette
selskabs historie, selv om de to selskabers historie, som det vil fremgå, er tæt forbundet.

I Århus dannedes i 1896 aktieselskabet 'Turisten', som d. 24. maj samme år startede sejlads med dampskibet 'Turisten' (I), som var bygget af Ljunggrens værft i Kristianstad (Sverige). Skibet var på 15 bruttoregistertons, 11 nettotons, og maskinen ydede 40 hk. Der sejledes fra Århus Havn mod syd med anløb af Strandvejen og Varna til Ørnereden. Enkelte ture fortsatte til Moesgaard. Ruten havde succes, og i 1897 anskaffedes damp-skibet 'Marselisborg' fra Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Det var på 40 brutto- og 22 nettoregistertons, og maskinen ydede 50 hk.

Allerede året efter, i 1898, anskaffedes fra samme værft et lignende, men lidt større dampskib, på 45 brutto- og 25 nettoregistertons og en maskinydelse på 78 hk. Det nye skib fik navnet 'Turisten' (II), og det oprindelige 'Turisten' (I) solgtes til Assens.
Anskaffelsen af 'Turisten' (II) var delvis begrundet af, at selskabet ønskede at starte sejlads mod nord til Riis Skov, og fra 1898 sejledes også til Riis Skov, hvor damp-skibene anløb en skibsbro beliggende nedenfor restaurant 'Salonen'. Allerede i 1904 besluttede selskabet, at sejladsen til Riis Skov skulle ophøre fra næste sæson - de fleste passagerer foretrak nemlig at benytte den elektriske sporvej til Trøjborgvej, ikke langt fra Riis Skov, som var åbnet d. 7. juli samme år.

Lokale beboere og erhvervsdrivende i Riis Skov mente imidlertid, at der fortsat var behov for en skibsforbindelse til Århus, og i 1905 dannedes derfor et aktieselskab, 'Dampskibsselskabet Riis Skov', som anskaffede et dampskib, 'Thorseng' som havde sejlet flere år i Svendborgsund. Skibet var bygget af Norddeutsche Schiffsbau AG i Kiel i 1874 og var på 33,37 brutto- og 15,27 nettoregistertons. Maskinen ydede 40 hk.

Sejladsen blev påbegyndt i pinsen 1906. Der sejledes fra Århus Havn, Nordre Mole, med anløb af Salonen og Badehotellet. Der anlagdes også en skibsbro ved Risskov Station, men den blev kun anløbet på hverdage. På kortet over ruten fra 1914 (se illustrationen) synes kun at være to anløbssteder i Riis Skov, nemlig Salonen og Badehotellet, så måske er anløbsbroen ved stationen allerede opgivet på dette tidspunkt?

Dampskibsselskabet Riis Skovanvendte et 10-øres pakkemærke. Der kendes to typer af dette mærke. Så vidt det vides, anvendte dampskibsselskabet Turisten slet ikke pakkemærker, selv om de to selskaber havde samme forretningsfører, mægler R. Christensen.

På en generalforsamling afholdt i februar 1914 besluttedes det, at 'Dampskibsselskabet Riis Skov' skulle overdrage sin rute til 'A/S Turisten', som samme år havde anskaffet et brugt dampskib, 'Ørnen', fra Holland. Dampskibet 'Riis Skov' bortsolgtes, og det blev ophugget i 1924.

Aktieselskabet 'Turisten' indstillede sejladsen til Riis Skov allerede i 1916 - ruten var urentabel, og isen havde ødelagt to af selskabets anløbsbroer, og på grund af krigen kunne der ikke skaffes materialer til en reparation. Sejladsen fra Århus mod syd fortsattes frem til 2. verdenskrig. Selskabet 'Turisten' trådte i likvidation i 1942.

Også på Grenåbanen har der ad flere omgange været særlige lokaltog til Risskov og andre stationer, men det er en helt anden og spændende historie, som vi måske kan vende tilbage til.

Kilder :
Bernhardt Jensen :
Med skib til skoven – af de århusianske skovbådes historie. Århus Havn 1977.
Leif Hasle :
Catalog of Danish Ferry Stamps. 1991.
Ole Mortensøn :
Færen går – 150 års langelandsk færgehistorie. Langelands Museum 1999.
Postkort m.v. fra Jan Andersens, Hans Andersens og Kristian Klitgaards samlinger.

Kort fra 1914 med Dampskibsselskabet Riis Skov's rute indtegnet
Dampskibet Riis Skov
(udsnit af postkort)
Dampskibet 'Riis Skov' ved anløbsbroen ved Salonen. Sporet i forgrunden er Grenåbanen, hvor i dag trinbrættet 'Den Permanente' er beliggende. Der, hvor anløbsbroen var, findes i dag en badeanstalt. Billedet er taget fra Restaurant Salonens terrasse. Stedet hedder i dag 'Sjette Frederiks Kro'. Postkortet er stemplet i Århus d. 9. juli 1908.
Dampskibet 'Riis Skov' ved Nordre Mole i Århus Havn. Postkortet er stemplet d. 1. juli 1914
Dampskibet 'Marselisborg'. Postkortet er stemplet i Århus d. 30. december 1905
Anløbsbroen ved Ørnereden. Et af dampskibene 'Turisten' (II) eller 'Marselisborg' ligger klar
(De to skibe var så godt som ens). Postkortet er stemplet i Århus d. 30. juli 1910.                                       Til Top