Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Gilleleje station

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet til højre, som er et postkort, ses Gilleleje station relativt kort tid efter ibrugtagningen, formentlig i begyndelsen af 1920erne. Gribskovbanen, hvis første strækning, Hillerød-Kagerup-Græsted, åbnedes i 1880, blev i 1896 forlænget til Gilleleje. D. 18. juli 1916 blev Helsingør-Hornbæk Banens forlængelse til Gilleleje åbnet, men Gribskovbanens gamle station i Gilleleje kunne på grund af sin beliggenhed ikke anvendes som fælles station for de to baner. Man kunne til at begynde med ikke blive enige om en fælles løsning, og Hornbækbanen måtte derfor indrette sin egen midler-tidige station. Først i januar 1918 kunne den nye fælles station tages i brug, og den var da, på grund af prisudviklingen under første verdenskrig, blevet betydelig dyrere end planlagt. Som det fremgår af påskriften på postkortet, benyttede man i begyndelsen det lidt prangende navn ’Centralbanegården’ om den nye station.

Den statelige palæ-lignende bygning, som er i røde sten med højt valmet tag med sort-glaserede tegl, er tegnet af V. Holck, som også tegnede stationerne på Hillerød-Frederikværk Jernbane, som blev åbnet i 1897. Bygningen er placeret for enden af Grib-skovbanens perronspor, mens Hornbækbanens perronspor er ført nord om bygningen.

På det gamle postkort ses stationen fra vest med et tog mod Hornbæk og Helsingør holdende klar til afgang. Der er ingen tog på Gribskovbanens perronspor, som ender i en drejeskive foran stationsbygningen. Til venstre for bygningens tag ses indkørsels-signalet for tog fra Hornbæk. Indtil 1959 eksisterede der en havnebane i Gilleleje. Den udgik fra et spor nord for Hornbækbanens perronspor.

På næste billede til højre ses samme motiv d. 28. august 2003. Til venstre holder to af Hornbækbanens 2-vogns Y-tog. Gribskovbanens perronspor er tomt. På arealet syd for stationsbygningen, hvor der tidligere fandtes et læssespor med enderampe, er der i dag busstoppesteder og parkeringspladser. Umiddelbart til højre for Gribskovbanens perron-spor står en lang række cykelskure. Sporarealet består i dag af to perronspor for Horn-bækbanen, og ét perronspor og et omløbsspor for Gribskovbanen, samt nogle sidespor, som mest benyttes af baneafdelingen og af Nordsjællands Veterantog.

Den firesporede remise med vandtårn, som blev opført i 1916, har ikke længere spor-forbindelse, men anvendes vistnok stadig som busgarage. Stationen har billetsalg, ventesal og endog en kiosk, og en ganske tæt trafik, i hvert fald på hverdage : Gribskovbanen har timedrift, i myldretiden halvtimesdrift.
Hornbækbanen har 20- / 40-minuttersdrift, i myldretiden endda 20-minuttersdrift.

Og til sidst må vi da lige bemærke, at Gribskovbanen og Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen ikke længere er selvstændige jernbaneselskaber, men den del af ’Lokalbanen’.

Gilleleje station formentlig 1920erne
Gilleleje station 2003