Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Grubberholm, Store Linde og Varpelev og andre trinbrætter på Østsjællandske Jernbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I min samling af banemærker fra Østsjællandske Jernbaneselskab (ØSJS) har jeg blandt andet ét, som er annulleret med blæk ’Gruberholm 13/12 97 M. Holgersen’. Da Grubberholm (som det staves i dag) var et trinbræt, undrede det mig noget, at navnet optrådte på et banemærke, og jeg begyndte at læse mere om Østbanens historie, for om muligt at finde en god forklaring.

Fra åbningen havde banen følgende stationer: Køge, Vallø, Hårlev, Karise, Tokkerup, Fakse, Stubberup. Og på Rødvig-grenen: Klippinge, Store Heddinge og Rødvig.
Banen var på visse områder anlagt temmelig ’storslået’; den var nemlig indhegnet, og havde bevogtning af alle større vejkrydsninger – et noget kuriøst forhold, idet på den anden side banens lokomotiver havde en højeste hastighed på kun 40 km/t.

D. 19. juni 1881 oprettedes billetsalgsstederne, som de blev benævnt, Gruberholm mellem stationerne Vallø og Hårlev, og Varpelev mellem Hårlev og Klippinge. Billetsalget (og ekspedition af rejsegods og banepakker) fandt sted i de nærliggende vogterhuse. Her havde banen jo i forvejen bemanding (udtrykket er nok ikke helt dækkende: Det var som oftest en kone, som passede bevogtning samt billet- og pakkeekspeditionen – manden var banearbejder) af hensyn til betjening af bommene. Allerede fra banens åbning havde togene standset i Grubberholm på markedsdage og lignende.

Kort tid efter, d. 15. juli 1881, oprettedes et tilsvarende trinbræt i Lille Heddinge mellem Store Heddinge og Rødvig, og d. 15. juli 1883 oprettedes trinbrættet Store Linde mellem Hårlev og Karise. Trinbrættet Bjælkerup mellem Klippinge og Store Heddinge blev oprettet d. 1. januar 1924. Alle disse trinbrætter havde billetsalg m.v. i vogterhusene.

Der synes at have været ret god trafik fra trinbrætterne: En overgang var der endog sidespor i Grubberholm og Store Linde (vognladningsgodset ekspederedes dog af nærmeste ’rigtige’ station), og efter sigende overvejede banen endda på et tidspunkt
at anlægge en egentlig station i Grubberholm. Ekspeditionen fra vogterhusene ophørte
i 1926, og kun i Varpelev fortsattes med ekspedition af banepakker, i hvert fald indtil 1947. I en artikel af P. Thomassen ’Før: Østsjællandske Jernbaneselskab, nu: Østbanen’ i Jernbanen nr. 4-5/1973, er gengivet mærker annulleret med liniestempel ’Varpelev’ (efter forfatterens angivelser i 1947), og et mærke liniestempel ’Grubberholm’, i rektangulær ramme, i øvrigt med tilføjelse af dato og underskrift af tidligere nævnte ’Holgersen’.

En forespørgsel til min medredaktør afslørede, at han i sin samling har mærker annulleret i Lille Heddinge og Store Linde.

I dag eksisterer af disse tidligere betjente trinbrætter kun Varpelev og Grubberholm. Varpelev blev nedlagt en gang i 1980erne, men blev genåbnet efter protester fra de lokale brugere. Trinbrættet har tilsyneladende stadig ret god trafik, og venteskuret er velholdt og ikke vandaliseret – ved mit besøg d. 3. juni i år var ruden til venterummet intakt, og der var ingen graffiti!

Grubberholm er i dag en fjernstyret krydsningsstation med midterperron. Den er beliggende et par hundrede meter sydligere end det oprindelige trinbræt ved vogterhuset, som dog stadig findes.

De øvrige i dag eksisterende trinbrætter på Østbanen er Egøje, Lille Linde og Tokkerup. Egøje mellem Køge og Vallø blev oprettet d. 15. maj 1928; Lille Linde mellem Hårlev og Karise blev oprettet d. 15. maj 1930. Disse trinbrætter har aldrig haft nogen form for betjening. Tokkerup var en af banens oprindelige stationer, men den var ret øde beliggende og havde ikke megen trafik, hvorfor den allerede i 1966 blev nedsat til trinbræt.På billedet til højre, som er et postkort fra omkring 1910, ses Grubberholm trinbræt (påskriften på postkortet er ’Grupperholm Holdeplads’) fra syd. Det ser ud, som om meldeklokken er placeret på vogterhusets tagryg (?). Toget fra Køge er under indkørsel, og det er fremført af en af Borsig-maskinerne fra 1895 (nr. 5 eller 6). Man bemærker sporskiftet til sidesporet, som blev anlagt i 1898 af hensyn til transporter af træ. Det blev fjernet i 1932.

På næste fotografi til højre ses samme sted d. 3. juni 2004. Vogterhuset ligger der endnu og er synligt ombygget. Den nuværende krydsningsstation Grubberholm ligger et par hundrede meter bag fotografen. Toget er på vej til Rødvig og består af Ym 1 + Ys 11

Grubberholm trinbræt omkring 1910
Samme sted 2004