Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Ruds Vedby station

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet fra 1905 stammer fra HTJs arkiv, ses et blandettog fra Tølløse under indkørsel på stationen. Toget er fremført af lokomotiv litra B (0C0-t2). Tilsyneladende er hele stationens personale og lidt til opstillet til fotografering, og al det gods, som skal med toget, ligger klar på perronen. Helt til venstre i billedet ses det typiske privatbane-vingesignal med vinger for begge kørselsretninger på samme mast. Stationens pakhus, som var af træ, lå lige til venstre for signalet.

På billedet, som er taget på banens jubilæumsdag d. 22. december 2001, ses tog 70 holdende klar til afgang mod Slagelse via Høng. Det er IC2-togsættet MF 1023 + FS 1123 med navnet Orion (Adtranz 1997), som i dagens anledning har flag og våbenskjold på fronten.

Ligesom stationerne på OHJ er også HTJs mellemstationer tegnet af professor Heinrich Wenck, og de er i øvrigt i helt samme stil som OHJs; hvidkalkede, med røde mursten under vinduerne. Ruds-Vedby var ved banens åbning den største mellemstation, og bygningen var større end de øvrige stationsbygninger. Bygningen er udvidet flere gange i tidens løb (i 1912, 1922 og 1986), men her har man været lidt heldigere end på flere af OHJs stationer. Skifertaget er udskiftet med tegl, og de oprindelige loggiaer er blevet lukket ved en større ombygning i 1986, men klodsede tilbygninger er heldigvis undgået. Samme år blev pakhuset nedrevet for at gøre plads til busstoppesteder og parkeringspladser. Postkontoret i Ruds-Vedby havde oprindelig ikke til huse på stationen, og først ved postkontorets nedlæggelse pr. 1. marts 1993 flyttedes postekspeditionen til stationen.

Ruds Vedby blev den sidste betjente mellemstation på HTJ: Sidste åbningsdag var d. 31. december 2002. Herefter flyttedes postekspeditionen til en lokal butik, og billetsalget blev overtaget af en automat. Som alle andre mellemstationer på HTJ er Ruds-Vedby fjernstyret fra Holbæk Privatbaners trafikcentral i Holbæk. Stationen har krydsningsspor og læssespor med enderampe, men læssesporet bruges mest som sidespor for banetjenesten.

Ruds Vedby station 1905
Samme sted 2001