Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Springforbi Billetsalgssted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springforbi Holdeplads, som billetsalgsstedet oprindelig benævntes, stammer fra Kystbanens (Klampenborg-Snekkersten) åbning i 1897. Den blev anlagt 16,2 km fra den nuværende København H på et areal tæt ved Dyrehaven, stillet til rådighed af skov-væsenet. Statsbanerne håbede på en vis udflugtstrafik, men valgte alligevel kun at holde åbent i sommertiden de første år. Kystbanens åbning blev i øvrigt ikke nogen udpræget succes: Gentofte-ulykken samme år gjorde sit til, at folk havde fået rejse-skræk, og stigende priser og andre fortrædeligheder gjorde det ikke nemmere. Det skulle dog senere blive bedre.

Springforbi bestod af hyggelige, lave træbygninger i 1890er-stil på begge sider af dob-beltsporet. Der var billetkontrol på søn- og helligdage (ophørt i 1950). Billetsalget til rejser mod København bibeholdtes dog til det sidste. Det bedste resultat opnåedes i driftsåret 1925/26, hvorefter det støt og roligt gik den modsatte vej. Fra starten kunne der ekspederes banepakker, og med udvidelsen i 1909 tillige stykgods. Sidespor kom der aldrig. I 1931 anlagdes en underføring for gående (perrontunnel). Man slap hermed for trafikken tværs over sporene, som sikkert har givet anledning til kuldegysninger hos personalet, når de ikke lige havde tid til at ledsage rejsende, der havde forvildet sig over på den forkerte perron. I hele Springforbis levetid skete der næsten intet med bygningerne. Til gengæld blev betjeningen gradvis forringet gennem årene, sikkert fordi det blandt andet ikke længere var moderne at benytte toget, når man skulle i skoven. I slutningen af 1967 ophørte ekspeditionen af stykgods og banepakker, men billetsalget og postekspeditionen bibeholdtes til det sidste. Ved køreplanskiftet d. 26. maj 1968 var det slut, og Springforbi B blev udraderet af køreplanerne for stedse. Bygningerne blev nedrevet i februar 1969 og arealet tilbageleveret til skovvæsenet.

På det gamle postkort fra ca. 1908 ses et tog til Rungsted, fremført af en af de dengang almindelige O-maskiner, som sammen med K-maskinerne var enerådende på Kystbanen til fremførelse af persontog. Personvognene er en blanding af de åbne skov-vogne litra Ce og de lige så almindelige to-etagers vogne af litra Co – datidens ’perron-ryddere’. Bemærk i øvrigt den flotte gaslygte – dengang blev der gjort noget ud af udsmykningen.

Næste billede viser forholdene samme sted d. 8. juli 2004. Intet som helst vidner om, at her engang lå et billetsalgssted. Og dog: Perrontunnellen eksisterer endnu og danner i dag forbindelse mellem Røde Port og den nærliggende parkeringsplads.

Springforbi station omkring 1908
Samme sted 2004