Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Vig Station

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det gamle postkort ses Vig station på Odsherreds Jernbane. Postkortet er stemplet i Vig d. 14 maj 1916 og sendt til Testrup i Jylland.

Odsherreds Jernbane, OHJ, (Holbæk - Nykøbing Sjælland), åbnedes d. 16.5.1899.

Vig Station ligger 36,8 km fra Holbæk, og stationsbygningen er ligesom de øvrige stationer på OHJ tegnet af professor Heinrich Wenck (1851-1936). Wenck var fra 1894 overarkitekt hos Statsbanerne, og han tegnede blandt andet Københavns Hovedbane-gård (ibrugtaget 1911) og Centralpostbygningen (ibrugtaget 1910). Stationsbygningerne på OHJ er hvidkalkede med rød murstenssokkel.

Lokomotivet på det gamle postkort er af litra A, OHJ nr. 1- 4, 2B0-t2, bygget af Jung til banens åbning i 1899. Lokomotivtypen var meget udbredt på privatbanerne og fandtes i ialt 21 eksemplarer hos OHJ, VGJ, AHJ og FFJ. Lokomotiverne af litra A viste sig dog hur-tigt at være for svage til den bakkede OHJ, og allerede i 1901 anskaffedes trekoblede lokomotiver fra Vulcan i Maribo (Litra B, OHJ nr. 5-6, HTJ nr. 7-8).

Næste billede er taget samme sted d. 27. september 2001. Som det ses, er stations-bygningen blevet udvidet med flere tilbygninger (i 1926, 1943 og 1968), og resultatet
er blevet temmelig ’sammensat’ og ikke særlig harmonisk.

Pakhuset, hvis gavl på det gamle postkort ses mellem lokomotivet og stations-bygningen, blev stærkt beskadiget under den voldsomme storm i december 1999 og nedrevet kort tid derefter. Vig postekspedition lå på stationen siden banens åbning, men d. 25.7.2001 ophørte denne og billetsalget. Postekspeditionen flyttedes til den lokale brugs, og de rejsende må fremover købe billet i toget, hvis de da ikke har klippe- eller månedskort.

Toget under indkørsel er tog 11 på vej mod Nykøbing Sjælland, bestående af Ys 257 + Yp 152 + Ym 57 (Duewag/Scandia 1983) .

Vig station er i krydsningsstation, fjernstyret fra OHJ-HTJs fælles fjernstyringscentral i Holbæk, og udover de to perronspor er der et læsse-/sidespor, som mest anvendes af baneafdelingen. Der er nemlig meget sjældent vognladningsgods til Vig.

Vig station omkring 1916
Samme sted 2001