Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Nyrup Station

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Hans Andersen
På Høng-Tølløse Jernbane (HTJ, nu Vestsjællands Lokalbaner) ligger Nyrup station 12,9 km. fra Tølløse. Stationsbygningen er tegnet af Heinrich Wenck, som også tegnede de øvrige stationer på HTJ og på søsterbanen Odsherreds Jernbane. Stationsbygningen var fra begyndelsen mage til de øvrige "små" stationsbygninger på banen: Kirke Eskildstrup, Skellebjerg og Kulby.
Stationsbygningen ligger på nord siden af banen og er i banens sædvanlige stil: Hvidkalkede mure, røde mursten under vinduerne i stueetagen, tegltag. Oprindelig var der en loggia, men den blev allerede i 1905 inddraget til udvidelse af vente-salen og kontoret. Vest for stationsbygningen lå pakhuset, som var af træ. Stationen havde læssespor, som lå overfor hovedbygningen.

Da Høng-Tølløse Jernbane åbnedes d. 22. december 1901 var Nyrup kun en lille by med omkring 100 indbyggere, men efter baneanlægget begyndte byen at vokse, og der etableredes forretninger, håndværksvirksomheder og et par industrier. I dag har Nyrup omkring 500 indbyggere, men kun få forretninger og et par håndværks-virksomheder.
Nyrup var en af banens mindste stationer, og fra starten blev den bestyret af en stationsmester, som fra januar 1902 også passede det brevsamlingssted, som etableredes på stationen. Brevsamlingsstedet ændredes til jernbanepostekspedition pr. 1. maj 1907.
I maj 1951 blev Nyrup "ekspeditricestation"; det vil sige, at togpersonalet skulle betjene sporskifter m.v. ved krydsninger og rangering.
Med udgangen af september 1984 ophørte betjeningen af stationen. Bygningen blev solgt fra i 1985, og stationens pakhus blev nedrevet. I stedet opførtes et lille venteskur af træ på pakhusets plads. Sidesporet blev efterhånden ikke meget benyttet, og det blev derfor fjernet i oktober 1999. Trinbrættet er i dag et af de bedre benyttede på banen.

Billedet øverst viser Nyrup station omkring 1910. Det er et postkort, sendt fra Nyrup til Kirke Flinterup d. 20. juli 1916. Bemærk, at stationens perronbelysning består af en stor petroleumslampe, som er ophængt på bygningens hjørne lige ved døren.
Billedet nederst viser samme motiv i april 2006. Stationen er som nævnt solgt fra og benyttes til privat beboelse; derfor plankeværket.

Kilder:
Ole-Chr. M. Plum: Høng-Tølløse Jernbane 100 år 1901-2001. Danske Jernbane-Klub 2001 Postkort, banemærke og fotografier fra Hans Andersens samling

Nyrup station omkring 1910
Samme motiv i april 2006