Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Velkommen i klubben

Nye medlemmer modtager efter indmeldelsen et lille hæfte med oplysninger om de forskellige forhold i klubben.

I hæftet findes en lille ordbog, som forklarer frimærketekniske ord og begreber, herunder forklarer de specielle ord, som bruges af fragtfrimærke samlere.

Folderen er i øjeblikket under revision.

Vedr. kontingent - se "Praktisk Info"