Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Klubbens arkiv

Klubbens arkiv rummer en stor samling af klubbens originale dokumenter, regnskaber mv.

Herudover har arkivet adgang til klubbens egen beholdning af helark og mærker.

Arkene og mærkerne er gaver, vi har modtaget fra medlemmer gennem årene, ligesom vi har sikret os mærker og ark fra de gaver, vi har fået fra baner, der har ophørt med anvendelsen af jernbanefri­mærker.

Der er ikke udlån fra arkivet. Anmodning om at få lov til at se specifikke ting, bedes skriftlig til­sendt bestyrelsen.

Depotfortegnelsen er tilgængelig for medlemmerne under ”Medlems Login”.