Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Auktion / Anvisningssalg

Klubben driver et momsfrit salg af mærker og materialer indbyrdes mellem medlemmerne, betegnet som et anvisningssalg. I daglig tale blot kaldet Auktion.

Auktionerne holdes 3-5 gange årligt.
I god til før hver auktion offentliggøres en salgsliste i vort blad. Resultatet af auktionen bringes samme sted.

Det er muligt at give skriftlige bud til alle auktioner. På nogle byttedage, generalforsamling mv afholdes auktionerne mundtligt, kombineret med de skriftlige bud i kommission.

Alle medlemmer kan indlevere materiale til auktionerne. Klubben beregner 10% i gebyr til sælger, og 10% i gebyr til køber.

Bemærk: De skriftlige bud skal være delelige med 5 eller 10 op til 100 kr, - herefter er det 10 kr.
Hvis der er flere enslydende bud, er det den, der har budt først, der har buddet.

En auktion kan se ud som vist til højre