Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Klubbens bibliotek

Klubben har et mindre bibliotek, som er under opbygning, hvor medlemmerne kan låne blade, et udenlandsk tidsskrift, kataloger, bøger om jernbaner og pakkemærker.

Desuden råder klubben over en mikrometerskrue til papirtykkelsesmåler og en elektronisk vandmærkesøger.

Biblioteket modtager gerne donationer i form af relevant litteratur og udstyr.

Biblioteksfortegnelsen er tilgængelig for medlemmerne under ”Medlems Login”.