Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Medlemsblad

Klubben udsender et blad til medlemmerne 4-5 gange om året. Hvert blad er på 20-32 sider i A5-størrelse.

Bladet indeholder både egentligt klubstof (mødereferater, beretninger fra medlemsmøder og andre arrangementer) og mere faglige artikler om mærkerne, og om de selskaber, som anvendte mærkerne.

I næsten hvert nummer af bladet er endvidere en auktionsliste til skriftlig auktion. Medlemmer af klubben kan få gratis rubrikannoncer i bladet.

Bladet kan købet i årsabonnement (4-5 numre) for kr. 100,00
Kontakt kassereren.

Indholdsfortegnelse over de sidste 4 medlemsblade - PDF fil