Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Bytte- og Medlemsmøder

Klubben holder 2-4 byttemøder – ”Vis mig din banemærkesamling” årligt rundt om i landet.
På selve byttemødet foregår den sædvanlige udveksling af mærker imellem medlemmerne og hyggeligt samvær.
På byttemødet er der typisk auktion over materiale med fra vores samleområder.

I tilknytning til møderne holdes normalt et informerende arrangement, som f.eks. besøg på et vedligeholdelses- eller klargøringscenter, besigtigelse af nye tog, besøg på en signalpost eller et trafikstyringscenter, oplysende foredrag om postkort mv.

Et par gange om året møder vi op til større arrangementer, som DJK’s jernbaneloppemarked, forskellige DSB-museums arrangementer i Odense og Randers, større samler- og byttemøder mv.

Vi holder løbende foredrag i klubber og foreninger landet over.

Om sommeren arrangeres normalt en udflugt, som kørsel på en veteranbane, jubilæumsarrangementer, sejlads med et dampskib eller på en rute som tidligere har udgivet dampskibsmærker.