Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Dubletcirkulation

Klubben har en pæn stor dubletcirkulation.
Klubbens medlemmer indleverer A4 plancher med mærkerne opsat, katalogiseret og prissat.

Farvekopier af disse plancher rundsendes over nettet på skift til en kreds af medlemmer, som har tilmeldt sig cirkulationen, sammen med en afregningsseddel.

Medlemmerne udfylder afregningssedlen med numrene på de mærker, de ønsker at købe, og overfører beløbet for det købte til dublederen.
Dublederen krydser det købte på plancherne og videresender plancherne til den næste på listen.
Medlemmer uden Internet kan få tilsendt planchekopierne med posten.

Klubben afregner derefter til plancheindlevererne minus 15% i gebyr til klubben og dubletlederen.

Køberne betaler ikke gebyr.