Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Dubletcirkulation

Klubben har en mindre dubletcirkulation.
Klubbens medlemmer indleverer A4 plancher med mærkerne opsat, katalogiseret og prissat.

Farvekopier af disse plancher rundsendes til en kreds af medlemmer, som har tilmeldt sig cirkulationen.

Medlemmerne afkrydser så de mærker, de ønsker at købe, overfører beløbet for det købte, og videresender plancherne til den næste på listen.

Klubben afregner derefter til plancheindlevererne minus 15% i gebyr til klubben og dubletlederen.

Køberne betaler ikke gebyr.