Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Lidt om klubbens historie

 

I begyndelsen af 1990’erne besluttede nogle jernbanefrimærke-interesserede
mennesker, som mødtes jævnligt på byttemøder landet over, at udsende
adresse- og telefonlister til 30-40 samlere på området, således man uformelt
kunne udveksle mærker mv.

I april 1997 mødes vi igen på et byttemøde i Nykøbing F, hvor det blev
aftalt at få startet en klub, skrevet udkast til vedtægter og få indkaldt
til stiftende generalforsamling.

På grundlag af de tidligere udsendte navnelister blev der indkaldt til stiftende generalforsamling 11. oktober 1997 kl. 11,00 på henlagte og uopvarmede,
men stadigt funktionerende storebæltsfærge M/F Kong Frederik IX,
som lå i Nyborg Havn.
De fremmødte sluttede enstemmigt op om ideen med den nye klub. Herefter blev klubbens vedtægter, navn og kontingent fastlagt, samt en bestyrelse valgt.

Klubben har gennem årene udviklet sig til en almindelig landsdækkende klub
med alle de normale funktioner og aktiviteter, som karakteriserer den type klubber.

Klubben har d. 14/10 2007 fejret sit 10 års jubilæum med en tur på Odense Åfart og spisning/æggekage med foredrag på restaurant Carlslund i Fruens Bøge.

Klubben har d. 15/10 2017 fejret sit 20 års jubilæum med en tur med Hedeland Vetaranjernbane og æggekage på restaurant Bollinis i Hedehusene.

 

 

 

 

M-F Kong Fredrik D.IX