Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker

Lige fra den dag klubben blev startet har vi arbejdet på at udgive et nyt katalog over Danmarks Jernbanefrimærker. Det sidste katalog er fra 1967, og blev udgivet af Reinhold Jensen, og P. O. Thomassen. Det blev "genoptrykt" med nogle af tillæggene i 1992, men har store "huller" og mangler.

I perioden fra 1997 til 2007 udgav klubben løbende et prøvekatalog med 22-23 afsnit, gratis for medlemmerne. Afsnittene dækkede alle baner. Der er herefter indkommet, og fundet langt over 3000 rettelser og tilføjelser. Vi finder hele tiden helt nye ukendte mærker og varianter. Prøvekataloget kunne ikke købes, men kun erhverves ved medlemskab. Det er nu udsolgt.

Det nye katalog er udkommet i tre afsnit på generalforsamlingerne d. 18. april 2009,
d. 24. april 2010 og d. 30. april 2011. Udgivelser er finansieret af klubbens egne midler med et ekstraordinært tilskud fra medlemmerne, samt et tilskud fra Danmarks Filatelist Forbunds Fond, og Danske Filatelisters Fællesfond. Kataloget er hermed færdigt, og er i handlen fra juni 2011.

Kataloget er på 488 sider, og indeholder mærker fra 106 baner med over 7600 mærker og ca. 2800 illustrationer. TKVK nr. 17-18 findes både i S/H og farver.

Pris DKr 550,- plus evt. forsendelse, og købes hos klubbens kasserer, og hos danske frimærkehandlere.

Nye rettelser kommer i vort blad og på vores kataloghjemmeside DFBK.DK.

Her finder du også vores Internet baserede "Katalog over Danmarks fragt- og rutebil-frimærker". Kataloget er meget stort, alle kendte mærker er lagt op, men en del historiske oplysninger mangler.

Vi arbejder sideløbende på at udgive et nyt
"Katalog over Danmarks Færgefrimærker"
Kataloget udkommer i løbet af 2022.