Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Medlemslisten

Alle medlemmer modtager en gang om året et hæfte med en fortegnelse over klubbens medlemmer og deres samleområder. Folderen udsendes normalt ved juletid.

Nye medlemmer annonceres løbende i vores blad.