Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Klubbens Struktur

Det kan tit være uoverskueligt, hvem som står for de enkelte dele af en klub. Vi har derfor valgt i stikordsform at beskrive de forskellige aktiviteter i vores klub. Er du i tvivl kan du trygt henvende dig til formand eller kasserer.

Klubbens øverste myndighed er Generalforsamlingen

I dagligdagen ledes klubben af en Bestyrelse.
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har deres egne arbejdsområder alene eller sammen med andre bestyrelsesmedlemmer eller funktionsfolk.
Se
bestyrelseslisten.

Mellem bestyrelsesmøderne kan Forretningsudvalget om nødvendigt træffe beslutninger. Udvalget består af formand, kasserer og næstformand.

Kasserer og formand er økonomisk ansvarlige.
Kasserer og revisor fører det daglige regnskab.
Kassereren står for medlemskontakten, indmeldelser, forsendelser mv.
Formanden fører selve medlemslisten i samarbejde med kassereren.
Kassereren står for salget af mærker, katalogmapper, bladdepot og andet salg. Næstformanden står for restoplaget af katalogsider fra prøvetrykket.
Kassen, vores mobile samling af papirer og udstillingsmateriale, står hos formanden. Sekretæren laver referater, papirarbejde mv.

For at lette arbejdet er en del arbejdsopgaver og funktioner placeret i udvalg :

Katalogudvalget arbejder med det nye katalog.
Katalogredaktøren ”skriver” kataloget.
Aktivitetsudvalget arrangerer medlemsaktiviteter og møder, herunder vores udstillingsplancher.
Dubletlederen står for dubletcirkulationen, herunder indleveringer, afregninger og forsendelser.
Aktionerne passes af vores auktionsleder, herunder indleveringer, afregninger og forsendelser.
Bibliotekaren passer biblioteket, herunder udlån.
Arkivaren styrer vores arkiver, dels papirerne og dels vores arkiv af mærker og ark. Redaktørerne skriver vores blad og modtager indlæg til bladet.