NYT Katalog over Danmarks Færgefrimærker.

Katalog over Danmarks Færgefrimærker, marts 2023.

Kataloget indeholder beskrivelse af 58 rederier fra 43 lokaliteter i Danmark. Skibsfrimærker har har været udgivet, som betaling for forsendelse af pakker, rejsegods mv.

Mærkerne blev typisk klæbet direkte på indpakningen, en manilleseddel eller et fragtbrev. Mærkerne er blevet anvendt i perioden fra 1880 til 2015.

Principperne for systematiseringen og nummereringen af færgefrimærkerne er fastsat i 1910 af et udvalg under det 5. Nordiske Philatelistmøde. Principperne er videreført gennem årene i flere kataloger op til dette katalog.

Udover færgefrimærkerne indeholder kataloget et lokalt kort med ruterne, selskabernes historie, liste over skibene med historiske og tekniske oplysninger, samt kildehenvisninger. Rutebilmærker er medtaget hos to rederier fra Stubbekøbing , der begge havde rutebildrift.

Kataloget har en omfattende vejledning, der indgående forklarer både de filatelistiske og skibstekniske begreber.

Som noget nyt er alle kendte, men "ikke anvendte" færgefrimærker medtaget. De såkaldte 0-mærker er opført efter de enkelte afsnit.

De ca. 600 mærker er vist med alle de typer og varianter som kendes, samt mærkeudsnit med forklarende tekster, så det er nemt for læseren at identificere de enkelte mærker. Indholdsfortegnelserne er sorteret dels efter sted med et kort, dels efter tekst på mærkerne og dels efter rederiernes navne.

I introduktionen forklares indgående alle de anvendte færgefrimærkebegreber.

Udover rutekort er rederiernes historie og grunddata, oprettelse, nedlæggelse, over 150 billeder og tekniske data af rederiets skibe, medtaget af hensyn til brugeres mulighed for at vurdere om frankering, stempler og fragtbreve er ægte.Kataloget er i A4 format og på 304 sider trykt på glittet 90 g papir i farver. Kataloget er trykt som paperback-bog.

Katalog over Danmarks Færgefrimærker kan købes hos Dansk Fragt- og Banemærkeklubs kasserer Hans Andersen - Engbovej 115, 2610 Rødovre - telefon 23 62 94 17

Prisen for "Katalog over Danmarks Færgefrimærker" er 350 kr. plus evt. forsendelse.

Du bliver kontaktet inden levering med henblik på aftale om leveringsform og forsendelsespris. Kataloget sendes, når den samlede betaling er indgået på klubbens konto. Husk at opgive dit navn på indbetalingen.

Pengene kan overføres til Dansk Fragt- og Banemærkeklubs konto: Arbejdernes Landsbank, Reg.: 5325 Konto: (000)0242459

NYT Katalog over Danmarks Færgefrimærker, marts 2023.
Salg af Katalog over Danmarks Færgefrimærker