Dansk Fragt- og Banemærkeklubs Historie

I begyndelsen af 1990’erne besluttede nogle jernbanefrimærke-interesserede mennesker, som mødtes jævnligt på byttemøder landet over, at udsende adresse- og telefonlister til 30-40 samlere på området, således man uformelt kunne udveksle mærker mv.

I april 1997 mødtes vi igen til et byttemøde i Nykøbing F, hvor det blev aftalt at få startet en klub, skrevet udkast til vedtægter og få indkaldt til stiftende generalforsamling.

På grundlag af de tidligere udsendte navnelister blev der indkaldt til stiftende generalforsamling den 11. oktober 1997 kl. 11:00 på henlagte og uopvarmede, men stadigt funktionerende storebæltsfærge M/F Kong Frederik IX, som lå i Nyborg Havn. De fremmødte sluttede enstemmigt op om ideen med den nye klub. Herefter blev klubbens vedtægter, navn og kontingent fastlagt, samt en bestyrelse valgt.

Klubben har gennem årene udviklet sig til en almindelig landsdækkende klub med alle de normale funktioner og aktiviteter, som karakteriserer den type klubber.

Klubben har den 14/10-2007 fejret sit 10 års jubilæum med en tur på Odense Åfart og spisning/æggekage med foredrag på restaurant Carlslund i Fruens Bøge.

Klubben har den 15/10-2017 fejret sit 20 års jubilæum med en tur med Hedeland Vetaranjernbane og æggekage på restaurant Bollinis i Hedehusene.
Billede af M-F Kong Fredrik Den IX
Billede af M-F Kong Fredrik Den IX.

Billede af hhv. 5 og 10 øres fragtmærke for Dampbaadene paa Odense Aa
Billede af hhv. 5 og 10 øres fragtmærke for Dampbaadene paa Odense Aa.