DSB InterCity Kurér er ophørt

DSB transporterer ikke længere pakker som InterCity Kurér.

Fra: DSBs personaleavis "DSB i dag", 16. november 2004

Fra den 1. november ophørte produktet InterCity Kurér, fordi indtægterne ved denne service ikke har stået mål med de omkostninger, der var forbundet med produktet. Oven i de egentlige omkostninger gav InterCity Kurér også togpersonalet ekstrarabejde, når de skulle indskrive en pakke på en togbillet. På de 10 stationer, som har solgt InterCity Kurér frimærker, uddeles der en folder til de kunder, der stadig efterspørger produktet. I folderen henvises kunderne til transportselskaber som for eksempel De Grønne Bude og Budstikken. Også togpersonalet, som kører InterCity og InterCityLyn, deler folderen ud til de kunder, der kommer for at sende en pakke.

Breve og pakkeforsendelser med DSB InterCity Kurér ophører

Fra den 1. november 2004 er det ikke længere muligt for DSBs kunder at sende sine breve eller pakker med InterCity Kurér – ordningen, hvor kunden selv afleverer og henter sin kurérpost på perronen direkte ved toget, ophører. Ligger din virksomhed inde med frimærker til DSB Kurér, er det muligt at få dem tilbagebetalt på den station, hvor de er købt, indtil den 1. juni 2005.


Billede af 250 kr. DSB InterCity Kurér fragtmærke
Billede af 250 kr. DSB InterCity Kurér fragtmærke.