Velkommen i Dansk Fragt- og Banemærkeklub

Nye medlemmer modtager efter indmeldelsen et lille hæfte med oplysninger om de forskellige forhold i klubben.

I hæftet findes en lille ordbog, som forklarer frimærketekniske ord og begreber, herunder forklarer de specielle ord, som bruges af fragtfrimærke samlere.

Folderen er i øjeblikket under revision.

Vedr. kontingent - se Praktisk Information
Billede af fragtlabel fra DSB InterCity Kurér
Billede af fragtlabel fra DSB InterCity Kurér