Indmeldelse i Dansk Fragt- og Banemærkeklub

Formatet for dit navn er fri tekst fx Anders Andersen, Bente Bent, H.C. Andensen
Formatet for din sdresse er fri tekst fx Rypebakken 28, 5210 Odense NV
Formatet for telefon nummer er fri tekst fx 24 86 25 64
Din email adresse er fri tekst fx bent_hansen@gmail.com

Dine specielle samleområder er fri tekst fx Langelandsbanen, stationsstempler, DSB mærker eller hvad der interesserer dig