Byttemøde i batteritogsmagasinet

Lørdag den 18. juni 2022

Af Hans Andersen

Lørdag den 18. juni 2022 holdt klubben byttemøde i Rødovre. Vi havde fået lov ti at låne lokale i 'Batteritogsmagasinet' ved Vestvolden. Det var et udmærket lokale, og vi havde god plads!

Lidt mere historisk information om batteritogsmagasinet (og batteritoget) kan findes i artiklen om Glostrup Militærstation på side 14-17 i medlemsblad nr. 118.
Vi så først lidt nærmere på udstillingen om blandt andet luftballoner anvendt til militære observations formål, og beskæftigede os lidt med bygningens, Vestvoldens og voldbanens historie. Bygningen er flot tilbageført til sin oprindelige skikkelse, blandt andet er en af de oprindelig to inspektionsgrave en del af udstillingen. Da ingen af de 6 kanonvogne, som hæren anskaffede i 1893 er bevaret, er der opstillet en silhuet (af krydsfiner) af en sådan vogn, så man kan få et indtryk af deres størrelse.

Udenfor batteritogsmagasinet er ca. 100 meter af voldbanen etableret, og på et sporstykke er opstillet en lukket godsvogn, DSB HJ 36716, som godt nok er meget nyere end voldbanen:

Typen blev indført fra 1956 ved genanvendelse af undervogne fra vogne af litra PJ, QR og QH. Den udstillede vogn var oprindelig QRL 36225.
Efter frokosten kiggede vi nærmere på nogle medbragte samlinger, blandt andet HVJ, HA, HB og LNJ, og der blev byttet en del.

Desværre var vi kun 5 deltagere til dette byttemøde. Til gengæld var både Sjælland, Fyn og Ærø repræsenteret.

Tak til aktivitetsudvalget for et godt arrangement. Jeg håber, der vil komme flere deltagere til kommende byttemøder.