Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2024 afholdes i Odense.

Lørdag den 20. april 2024

Af Hans Andersen

Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2024  afholdes i Odense lørdag den 20. april 2024. Officiel indkaldelse, dagsorden, regnskab for 2023 og budgetforslag for 2024 vil blive udsendt sammen med næste nummer af medlemsbladet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt inden den 1.marts 2024.

Generalforsamlingen afholdes hos  Ældre Sagen, Stadionvej 50, Indgang E, 5200 Odense V. Nærmeste letbanestoppesteder er Bolbro og Stadion. Lokalet er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad. Den officielle generalforsamling starter kl. 11:00.
Klubben giver også frokost, og efter generalforsamlingen vil der være auktion og byttemøde.

Af hensyn til morgenmad og frokost  bedes man tilmelde sig til kassereren Hans Andersen, mailadresse hans_cph@hotmail.com, telefon 23 62 94 17, eller til formanden Per Vad Nielsen, mailadresse perfut@dfbk.dk, telefon 28 26 38 04.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest lørdag den 13. april 2024.

Vær opmærksom på, at Orange-billetter til DSB kan købes til fordelagtige priser, hvis man køber i god tid. Se nærmere på www.dsb.dk. Og husk også, at Orange-billetter ikke gælder til letbanen!Billeder: Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2024 afholdes i Odense.
Ældre Sagen, Stadionvej 50, Indgang E, 5200 Odense V
Ældre Sagen, Stadionvej 50, Indgang E, 5200 Odense V
Kilde: Google StreetView - Dato: 2024.02.15 - LINK til kilde.