Den ordinære Generalforsamling i Dansk Fragt- og Banemærkeklub

Lørdag den 29. april 2023 kl. 11:00 (adgang fra kl. 10:00)

Af Jacob Laursen

Lørdag den 29. april 2023 kl. 11:00 (adgang fra kl. 10:00) afholdes Dansk Fragt- og Banemærkeklubs ordinære generalforsamling hos Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

Lokalet er 'Filskov' og er åbent fra kl. 10:00, hvor klubben giver morgenmad. Den officielle generalforsamling starter kl. 11:00.

Efter generalforsamlingen giver Klubben frokost og dagen afsluttes med auktion og byttemøde.

Officiel indkaldelse, dagsorden og øvrigt materiale til generalforsamlingen vil blive udsendt til klubbens medlemmer sammen med medlemsblad nr. 121 i marts.

Skriftlige forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde (skriftligt) senest den 1. marts 2023. Mailadresse perfut@dfbk.dk Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til kassereren Hans Andersen, mailadresse hans_cph@hotmail.com, telefon 23 62 94 17, eller til formanden Per Vad Nielsen, mailadresse perfut@dfbk.dk, telefon 28 26 38 04. Tilmelding skal ske senest lørdag den 22. april 2023.

Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansættelse hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager.

Dansk Fragt- og Banemærkeklub, Årslev, 2022Billede: Den ordinære Generalforsamling i Dansk Fragt- og Banemærkeklub
Billede fra Danmarks Jernbanemuseum, som befinder sig i Odense remisebygning fra 1954
Billede fra Danmarks Jernbanemuseum, som befinder sig i Odense remisebygning fra 1954
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: Ukendt - LINK til kilde.