Sommerudflugt til Gedser Remise

Lørdag den 21. august 2021

Af Hans Andersen

Klubbens efterhånden traditionelle sommerudflugt gik i år til Gedser Remise. Vi var 8 deltagere, og vi mødtes lidt efter kl. 11 ved remisen, hvorefter vi brugte et par timer på at bese samlingerne. Selve den store remisebygning med vandtårn er blevet sat i stand, blandt andet er store dele af taget og nogle af remiseportene udskiftet. I remisen er forskellige jernbane-effekter udstillet, lige fra ganske små genstande til store lokomotiver, blandt andet E-maskinen nr. 987.

Vi havde også lejlighed til at se værkstedet, hvor en arbejdsgruppe under Dansk Jernbane-Klub er i gang med at istandsætte den store H-maskine nr. 783 (tjenestevægt 129 t), som er bygget af Frichs i Århus i 1941. Andre udstillede damplokomotiver er DSB D 857 (Schwartzkopf 1909), DSB E 987 (Frichs 1947), ØSJS 7 (Henschel 1911) og DSB Hs 368 (Esslingen 1883) med navnet 'Gungner'.

Vi så også skinnebussen LNJ Sm 13, som visse sommerweekender kører ture mellem Gedser og Væggerløse. En stor del af udstillingen er koncentreret om Olsen-Banden og kommandoposten 'Det gule Palæ' fra Københavns Godsbanegård. Denne bygning, som blev 'kult' efter filmen 'Olsen-Bansen på sporet' fra 1975, blev i 2016 transporteret fra København til Gedser, og er nu gen– eller nyopført ved remisen.

Den vanskelige og dyre flytning og genopførelsen af 'Det gule Palæ', som fandt sted i 2016-17, blev financieret af tilskud fra forskellige fonde samt af bidrag fra Olsen Banden-fanklubber i Danmarks og Tyskland. Både flytningen og genopførelsen er grundigt dokumenteret i udstillingen, og det er planen, at også den 'lave' bygning, som lå i forbindelse med kommandoposten på Københavns Godsbanegård, men som var i for dårlig stand til at transportere til Gedser, skal nyopføres. Vi var heldige med vejret, og Gedser Remise var denne dag godt besøgt.

Så vidt jeg kunne bedømme, var omkring halvdelen af gæsterne tyske turister, og deres interesse var især koncentreret om Olsen Banden-delen af udstillingen. Efter at have set remisens udstillinger drak vi kaffe ved remisen, og derefter kørte vi en lille tur til færgehavnen, hvor færgen 'Berlin' netop afsejlede mod Rostock. Herefter kørte vi til Café Købmandsgården, hvor vi spiste frokost. Tak til aktivitetsudvalget for et godt arrangement.Billede: Sommerudflugt til Gedser Remise
Interiør af kommandoposten. Olsen Banden-fans kan genkende mange detaljer.
Interiør af kommandoposten. Olsen Banden-fans kan genkende mange detaljer.
Kilde: Hans Andersen - Dato: 2021.08.21


Sommerudflugt til Gedser Remise<br>Fra venstre: Thorben Rostgaard, Per Vad Nielsen, Uffe Bek Pedersen, Jan Hally. Mogens Christensen, Andreas Fischer og Artur Frenzel.<br> Yderst til venstre ses lidt af færgehallen fra 1903, og yderst til højre ses et hjørne af Gedsers oprindelige stationsbygning fra 1886.
Sommerudflugt til Gedser Remise
Fra venstre: Thorben Rostgaard, Per Vad Nielsen, Uffe Bek Pedersen, Jan Hally. Mogens Christensen, Andreas Fischer og Artur Frenzel.
Yderst til venstre ses lidt af færgehallen fra 1903, og yderst til højre ses et hjørne af Gedsers oprindelige stationsbygning fra 1886.
Kilde: Hans Andersen - Dato: 2021.08.21


Kommandoposten ’Det gule Palæ’ fra Københavns Godsbanegård, genopført ved Gedser Remise.
Kommandoposten ’Det gule Palæ’ fra Københavns Godsbanegård, genopført ved Gedser Remise.
Kilde: Hans Andersen - Dato: 2021.08.21