Velkommen til Dansk Fragt- og Banemærkeklub

Kommende arrangement:
Dansk Fragt- og Banemærkeklubs sommerudflugt går til Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård.
Lørdag den 27. juli 2024 kl. 11:00 - ca. 16:00


Tidligere arrangement:
Dansk Fragt- & Banemærkeklub deltog i Bolbro Frimærkeklubs sommerbyttemøde, som blev afholdt hos Ældre Sagen i Bolbro
Lørdag den 29. juni 2024 kl. 09:00-15:00


Dansk Fragt- og Banemærkeklub er en forening som består af danske, såvel som udenlandske samlere af fragtmærker af alle slags samt forskellige dokumenter mv. i tilknytning hertil.

Klubben blev startet i 1997, er landsdækkende, men har tillige medlemmer i Sverige, Norge, England, Tyskland, USA og Australien. Klubben er den eneste af sin art i Danmark.

Formålet med klubben er bl.a. at skabe kontakt imellem samlere i form af byttemøder, eget klubblad, ajourføring af kataloger, registrering af mærker og cirkulation af landsdækkende udvalgssendinger mv. Herudover er det klubbens formål at udbrede kendskabet til disse mærker mest muligt og blive almindelig kendt i filatelistiske og jernbanetematiske samlerkredse.

Auktioner: Dansk Fragt- og Banemærkeklub afholder 5-10 auktioner om året over Jernbanemærker, Bøger, Fragtbreve, Billetter og mange andre former for samlerobjekter: Link til auktionerne

Dette er absolut klubben, hvis man samler på :

Banemærke fra De Danske Statsbaner 20 øre
Banemærke fra De Danske Statsbaner 20 øre.
 • Jernbanemærker
 • Dampskibsmærker
 • Fragt- og Rutebilmærker
 • Stationsstempler
 • Bureaustempler
 • Bypost
 • Pakkeportomærker
 • Fragtbreve
 • Følgesedler
 • Billetter
 • Postkort
 • Tjenestekøreplaner
 • Køreplaner
 • Jernbaneforordninger
 • Aktiebreve
 • Stationsmotiver
 • Togmotiver
 • Rutebilmotiver
 • Færgemotiver
 • Skibsmotiver
 • Dokumenter vedr. Fragtbefordring
Banemærke fra De Danske Statsbaner 25 øre
Banemærke fra De Danske Statsbaner 25 øre.


NYT Katalog over Danmarks Færgefrimærker, marts 2023.

Link til Katalog over Danmarks Færgefrimærker

Salg af Katalog over Danmarks Færgefrimærker

58 rederier fra 43 lokaliteter i Danmark har udgivet skibsfrimærker, som blev anvendt som betaling for forsendelse af pakker, rejsegods mv.
Mærkerne blev typisk klæbet direkte på indpakningen, en manilleseddel eller et fragtbrev. Mærkerne er blevet anvendt i perioden fra 1880 til 2015.

Principperne for systematiseringen og nummereringen af færgefrimærkerne er fastsat i 1910 af et udvalg under det 5. Nordiske Philatelistmøde.
Principperne er videreført gennem årene i flere kataloger op til dette katalog.

FormandPer Vad Nielsen - Åløkken 38, 5792 Årslev - telefon 28 26 38 04
NæstformandUffe Bek Pedersen - Trekronervej 8, 8930 Randers NØ - telefon 26 29 80 88
KassererHans Andersen - Engbovej 115, 2610 Rødovre - telefon 23 62 94 17

Se også: dfbk.dk

Dansk Fragt- og Banemærkeklubs Privatlivspolitik